Norberčany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Omezení nakládání s povrchovými vodami

Číslo jednací: MEST 67238/2023

Číslo spisu: OŽP 533/2023 buc

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Omezení nakládání s povrchovými vodami

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení §10, §11 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád a podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dále jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 25, § 172 a § 173 správního řádu, ve veřejném zájmu,

s okamžitou platností

po jeho zveřejnění, vyvěšení na úřední desce vodoprávního úřadu a na deskách obecních úřadů, jejichž správní obvodů se opatření obecné povahy týká,

do 30.9.2023

  1. podle ust. § 6 odst. 4 zákona o vodách a v souladu s ust. § 115a zákona o vodách

zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Šternberk.

Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomuto odběru nebo nakládání není potřeba zvláštního technického zařízení.

  1. podle ust § 109 odst. 1 zákona o vodách a v souladu s ust. § 115a zákona o vodách

 

zakazuje odběr povrchových vod

(odběr vody na základě platných povolení k nakládání s vodami)

ze všech vodních toků a vodních nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Šternberk.

 

Více podrobných informací k nahlédnutí v celém znění veřejné vyhlášky v příloze.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Omezení nakládání s povrchovými vodami (4.16 MB)

Datum sejmutí: 2. 10. 2023 Zodpovídá: Správce Webu