A picture

Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2017

Pozvánka

na řádné a veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2017 v 17.00 hod. ve společenské místnosti OÚ

 

Program : 1. Zahájení

                 2. Schválení programu a volba ověřovatelů

                 3. Navýšení limitu pokladny

                 4. Rozpočtová opatření č. 7 a 8

                 5. Schválení smlouvy s firmou Digis

                 6. Dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2017

                 7. Smlouva o smlouvě budoucí s Českou telekomunikační

                     infrastrukturou a.s.

                 8. Nákup návěsu za traktor

                 9. Různé

               10. Diskuze

               11. Závěr

Vyvěšeno: 9. 11. 2017

Datum sejmutí: 24. 11. 2017

Zodpovídá: Marie Vališová

Zpět