A picture

Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2017

Pozvánka

na řádné veřejné zasedání ZO Norberčany dne 14.12.2017 v 17.00 hod. ve společenské místnosti OÚ

Program : 1. Zahájení

                 2. Schválení programu a volba ověřovatelů

                 3. Střednědobý rozpočtový výhled obce na r. 2019 - 2023

                 4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

                 5. Rozpočtové opatření č. 9/2017

                 6. Odměňování zastupitelstva obce od 1.1.2018

                 7. Inventarizace obce 2017

                 8. OZV č. 1/2017 o odpadech

                 9. Stanovy svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko

               10. Hospodaření v obecních lesích 2017

               11. Žádost o pacht pozemků

               12. Různé

               13. Diskuze

               14. Závěr  

Vyvěšeno: 6. 12. 2017

Datum sejmutí: 15. 12. 2017

Zodpovídá: Marie Vališová

Zpět